Soda Kaustyczna granulowana 25 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Soda Kaustyczna Granulowana

Cena:140.00

Soda Kaustyczna granulki do udrożniania rur kanalizacyjnych.

Opakowanie 25 kg - 140,00 zł brutto

 

 

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 Działa drażniąco na skórę

H319 Działa drażniąco na oczy