Wodorowęglan Sodu (Zaw. związku 99,3% >) 0,5 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Wodorowęglan Sodu

Cena:2.00

Wodorowęglan Sodu (Zawartość związku 99,8%)

 

Zastosowanie do:

-sprzątania

-prania

-usuwania odorów

 

Opakowanie 500 g – 2,00 zł brutto

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 

H319 Działa drażniąco na oczy.