Wodorowęglan Sodu (Zaw. związku 99,3% >) 1 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Wodorowęglan Sodu

Cena:3.50

Wodorowęglan Sodu (Zawartość związku 99,8%)

 

Zastosowanie do:

-sprzątania

-prania

-usuwania odorówOpakowanie 1 kg – 3,50 zł brutto

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H319 Działa drażniąco na oczy.