Wodorowęglan Sodu (Zaw. związku 99,3% >) 4 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Wodorowęglan Sodu

Cena:13.50

Wodorowęglan Sodu (Zawartość związku 99,8%)

 

Zastosowanie do:

-sprzątania

-prania

-usuwania odorów

 

Opakowanie 4 x 1 kg – 13,50 zł brutto

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H319 Działa drażniąco na oczy.