Siarka Mielona lub Granulowana 25 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarka Mielona lub Granulowana

Cena:80.00

 

 

SIARKA (S) Mielona lub Granulowana

 

Opakowanie 25 kg – 80,00 zł brutto

 

 

SIARKA Mielona lub Granulowana występuje w postaci jasnożółtego proszku o lekkiej charakterystycznej woni.

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H315 Działa drażniąco na skórę.