Siarka Mielona lub Granulowana 1 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarka Mielona lub Granulowana

Cena:5.00

SIARKA (S) Mielona lub Granulowana

 

Opakowanie 1 kg – 5,00 zł brutto

 

SIARKA Mielona lub Granulowana występuje w postaci jasnożółtego proszku o lekkiej charakterystycznej woni.

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H315 Działa drażniąco na skórę.