Siarczan Miedzi 25 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarczan Miedzi

Cena:295.00

 

Siarczan Miedzi Pięciowodny (CuSO4*5H2O)

 

SIARCZAN MIEDZI Pięciowodny (CuSO4*5H2O)

 

Opakowanie 25 kg – 295,00 zł brutto

 

SIARCZAN MIEDZI Pięciowodny występuje w postaci niebieskich kryształków.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 

 • jako fungicyd
 • do farbowania i drukowania
 • konserwacji drewna
 • do nakładania powłok galwanicznych
 • do miedziowania
 • do produkcji płyt obwodów drukowanych
 • do dezynfekcji racic u krów
 • do dezynfekcji wody przy produkcji karpia
 • do produkcji preparatów dla galwanotechniki
 • do sporządzania kąpieli galwanicznych
 • do produkcji katalizatora procesu spalania węgla
 • do produkcji środkow dezynfekujących

 

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H350 Może powodować raka.

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373 Może powodować uszkodzenie narzadów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac długotrwałe skutki.