Nadwęglan Sodu 25 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Nadwęglan Sodu

Cena:145.00

Nadwęglan Sodu (Na2CO3 x 1.5 H2O2) idealny środek wybielający w praniu i dezynfekujący.


Opakowanie 25 kg - 145,00 zł brutto

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.