Boraks 1 kg Butelka

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Boraks

Cena:6.90

 

BORAKS

(10-ciowodny czteroboran sodu)

 

(Borax Decahydrate Na2B4O7 x 10H2O)

 

Opakowanie 1 kg - 6,90 zł brutto

(butelka plastikowa z plombą i uszczelką)

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H319 Działa drażniąco na oczy.

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

 

Produkt przeznaczony do użytku zawodowego.