Soda Kaustyczna granulowana 1 kg Butelka

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Soda Kaustyczna Granulowana

Cena:9.50

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu - NaOH)

do udrożniania rur kanalizacyjnych.

 

Opakowanie 1 kg – 9,50 zł brutto

(butelka AB1 z zakrętką bezpieczną)

 

 

 

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 Działa drażniąco na skórę

H319 Działa drażniąco na oczy