Soda Kaustyczna granulowana 2 kg Butelka

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Soda Kaustyczna Granulowana

Cena:18.60

 

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu - NaOH)

do udrożniania rur kanalizacyjnych.

 

Opakowanie 2 x 1 kg – 18,60 zł brutto

(2 x 1 kg butelka AB1 z zakrętką bezpieczną)

 

 

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 Działa drażniąco na skórę

H319 Działa drażniąco na oczy