Siarka Mielona lub Granulowana 5 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarka Mielona lub Granulowana

Cena:22.00

 

SIARKA (S) Mielona lub Granulowana

 

Opakowanie 5 x 1 kg  – 22,00 zł brutto

 

SIARKA Mielona lub Granulowana występuje w postaci jasnożółtego proszku o lekkiej charakterystycznej woni.


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 

H315 Działa drażniąco na skórę.