Boraks 5 kg

Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Boraks

Cena:27.00
BORAKS
(10-ciowodny czteroboran sodu)

(Borax Decahydrate Na2B4O7 x 10H2O)

Opakowanie 5 x 1 kg - 27,00 zł brutto

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H319 Działa drażniąco na oczy.

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

 

Produkt przeznaczony do użytku zawodowego.