Siarczan Miedzi

 • Zobacz wszystkie | Strony: Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarczan Miedzi
 • Siarczan Miedzi 0,5 kg

  Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarczan Miedzi

  Siarczan Miedzi Pięciowodny (CuSO4*5H2O)

   

  Opakowanie 500 g – 6,50 zł brutto

   

   

  Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

  H350 Może powodować raka.

  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

  H373 Może powodować uszkodzenie narzadów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac długotrwałe skutki.

   

   

   

   

  Cena:6.50
 • Siarczan Miedzi 1 kg

  Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarczan Miedzi

  Siarczan Miedzi Pięciowodny (CuSO4*5H2O)

   

  Opakowanie 1 kg – 12,50 zł brutto

   

   

  Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

  H350 Może powodować raka.

  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

  H373 Może powodować uszkodzenie narzadów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac długotrwałe skutki.

   

   

   

   

  Cena:12.50
 • Siarczan Miedzi 25 kg

  Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarczan Miedzi

  Siarczan Miedzi Pięciowodny (CuSO4*5H2O)

   

  Opakowanie  25 kg – 295,00 zł brutto

   

   

  Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):

  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

  H350 Może powodować raka.

  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

  H373 Może powodować uszkodzenie narzadów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac długotrwałe skutki.

   

  Cena:295.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Produkty Użytku Domowego » Chemia Gospodarcza » Siarczan Miedzi