Boraks & Soda Oczyszczona 2 kg

9,50 

Boraks (1 kg) & Soda Oczyszczona (1 kg) doskonały rezultat Prania! Używać jedną łyżkę stołową Boraksu i jedną łyżkę stołową Sody Oczyszczonej.

Opakowanie 2 x 1 kg – 9,50 zł brutto

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H319 Działa drażniąco na oczy.
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Produkt przeznaczony do użytku zawodowego.

Dodatkowe informacje

Waga 2 kg