Nadwęglan Sodu 1 kg

7,00 

Nadwęglan Sodu (Na2CO3 x 1.5 H2O2) idealny środek wybielający w praniu i dezynfekujący.

Opakowanie 1 kg – 7,00 zł brutto

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg