Nadwęglan Sodu 25 kg BRAK!

145,00 

Nadwęglan Sodu (Na2CO3 x 1.5 H2O2) idealny środek wybielający w praniu i dezynfekujący.

Opakowanie 25 kg – 145,00 zł brutto

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg