Soda Kaustyczna granulowana 1 kg Butelka

17,00 

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu – NaOH) do udrożniania rur kanalizacyjnych.

Opakowanie 1 kg – 17,00 zł brutto
(butelka AB1 z zakrętką bezpieczną)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg