Soda Kaustyczna granulowana 12 kg Butelka

100,20 

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu – NaOH) do udrożniania rur kanalizacyjnych.

Opakowanie 12 x 1 kg – 93,00 zł brutto
(12 x 1 kg butelka plastikowa z plombą i uszczelką)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy

Dodatkowe informacje

Waga 12 kg