Soda Kaustyczna granulowana 2 kg Butelka

18,60 

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu – NaOH) do udrożniania rur kanalizacyjnych.

Opakowanie 2 x 1 kg – 17,40 zł brutto
(2 x 1 kg butelka plastikowa z plombą i uszczelką)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy

Dodatkowe informacje

Waga 2 kg