Soda Kaustyczna granulowana 25 kg

140,00 

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu – NaOH) do udrożniania rur kanalizacyjnych.

Opakowanie 25 kg – 130,00 zł brutto

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg