Soda Kaustyczna granulowana 4 kg Butelka

36,40 

SODA KAUSTYCZNA granulki (Wodorotlenek Sodu – NaOH) do udrożniania rur kanalizacyjnych.

Opakowanie 4 x 1 kg – 34,00 zł brutto
(4 x 1 kg butelka plastikowa z plombą i uszczelką)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia (H):
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy

Dodatkowe informacje

Waga 4 kg